Bartoszewice

Wieś położona w odległośi 5 km na północny wschód od Strykowa, w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. W XV - XVII wieku posiadała prawa miejskie. Rozwinął się tu głównie przemysł rolno - spożywczy. W Bartoszewicach znajduje się późnogotycki kościół z przełomu XV i XVI w. przebudowany w latach 1898 - 1901. W jego wnętrzu znajdują się dwa późno barokowe ołtarze, kilka obrazów z XVII i XVIII w. oraz późnogotyckie stalle z początku XVI w.