Grotniki

Są położone w odległości 23 km na północny wschód od Łodzi nad rzeką Lindą (prawy dopływ Bzury). Grotniki to miejscowość letniskowa z ośrodkami kolonijnymi i wypoczynku niedzielnego. Jest otoczona lasami mieszanymi (z przewagą sosny) o powierzchni 500 ha. Na rzece Lindzie znajduje się zbiornik wodny. Walory Grotnik sprawiają, że chętnie przyjeżdżają tu łodzianie na wypoczynek.