Łask

Rodowa siedziba Łaskich leży na lewym brzegu rzeki Grabi. Miasto słynęło niegdyś z produkcji sukna. Godnym polecenia obiektem do zwiedzenia jest gotycka kolegiata z 1525 r. z bogatym wystrojem wnętrza z XVI - XVIII w. W przyległej renesansowej kaplicy znajduje się alabastrowa płaskorzeźba Madonny dłuta Andrea della Robia z końca XV w., które to dzieło trzeba koniecznie zobaczyć.