Kalendarium Łodzi


1332

Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi Łodzia

1387

Ustanowienie sołectwa w wsi Łodzia i Widzew

1414

Biskupi włocławscy podejmują próbę uczynienia osady miastem

1423

Łódź uzyskuje prawa miejskie nadane przez króla Władysława Jagiełłę

1550-1650

Największy rozwój demograficzny Łodzi

1777

"Potop szwedzki" spowodował wyniszczenie miasta, liczba domów zmniejszyła się do 66, a mieszkańców do 265 osób

1793

Łódź znajduje się pod panowaniem Prus

1815

Miasto znalazła się w granicach Królestwa Polskiego.

1820

Wpisanie Łodzi do księgi miast ośrodków przemysłowych i rozbudowa miasta wg planów R. Rembielińskiego i S. Staszica

1821-23

Następuje rozwój przemysłu, powstają pierwsze tkalnie, zwiększa się ilość mieszkańców do ok. 800 osób, na południu od Łodzi powstaje osada dla sukienników - Nowe Miasto

1824-28

Na południe od Nowego Miasta powstaje druga osada przemysłowa zwana "Łódką"

1824-30

Rozwój ośrodków handlu, produkcji bawełnianej, miasto liczy ok. 4000 os.

1828

Powierzchnia miasta wzrosła do 2205 ha

1830

Liczba mieszkańców wynosi już 5 tysięcy

1837

Powstanie tzw. "Białej Fabryki" Ludwika Geyera

1839

Zainstalowanie w przędzalni L. Geyera nowoczesnych maszyn przędzalnianych, poruszanych maszyną parową o mocy 60 KM

1840

Miasto liczy 10 000 mieszkańców

1841

Łódź staje się stolicą okręgu przemysłowego

1843

Powstanie przędzalni T. Grohmana

1845

Otwarcie szpitala miejskiego, który był utrzymywany ze składek fabrykantów

1850

Zniesienie barier celnych między Królestwem Polskim, a Rosją, utworzyło przedsiębiorcom łódzkim duży rynek zbytu, powstaje fabryka D. Landego

1855

Powstaje fabryka K. Scheiblera

1866

Uruchomiono pierwszą linię kolejową łączącą Łódź z Koluszkami

1872

Powstanie Banku Handlowego, Towarzystwa Kredytowego Miasta Łodzi oraz zakładów bawełnianych Izraela K. Poznańskiego

1877

Wprowadzenie ceł ochronnych

1883

Międzynarodowy koncern Bell Telephone Company instaluje sieć telefoniczną z prowizoryczną stacją

1892

"Bunt Łódzki" - pierwszy na ziemiach polskich strajk powszechny

1897

Łódź liczy 314 tys. mieszkańców

1898

Po szynach jeździ pierwszy w Polsce tramwaj elektryczny

1899

Założenie przez braci Krzemińskich pierwszego stałego kina w Łodzi

1905-06

Rozruchy rewolucyjne robotników - śmierć ponosi około 300 osób

1908

Powstają pierwsze latarnie elektryczne

1914-18

Łódź dostaje się pod okupację niemiecką

1919

Wprowadzenie prawa powszechnego nauczania w mieście

1923-33

Spadek znaczenia przemysłu włókienniczego

1925

Budowa sieci kanalizacji, otwarcie lotniska Lublinek

1929

Uruchomienie pierwszej w kraju automatycznej centali telefonicznej

1930

Powstanie radiostacji łódzkiej

1931

Łódź liczy ok. 605 tys. mieszkańców

1939-45

Okupacja hitlerowska, spadek liczby ludności do 340 tys.

1940-44

Działalność getta łódzkiego, w którym zginęło ok.160 tyś. Żydów

1945

Wyzwolenie Łodzi z pod panowania hitlerowców i połączenie jej z Pilicą, w celu zapewnienia miastu wody

1945-48

Utworzenie Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, dwóch szkół artystycznych (obecnie: Akademia Muzyczna i Akademia Sztuk Pięknych) i Państwowej Akademii Filmu - teraz: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna

1950

Powstaje Akademia Medyczna

1955

Uruchomienie podłączenia wodociągowego Łodzi do rzeki Pilicy istniejącego, aż do dzisiaj

1958

Utworzenie Wojskowej Akademii Medycznej.

1967

Powstanie Teatru Wielkiego i zakończenie modernizacji kina Bałtyk

1976

Łódź liczy 800 tys. mieszkańców

1978

Powstanie łódzkiej siedziby Polskiej Akademii Nauk

1997-2002

Miasto ma rozbudowaną sieć szkół i szpitali. Uczy się tu ok. 600 tys. studentów.