Łódź współpraca

W pierwszej połowie XIX wieku do Łodzi zaczęli napływać zagraniczni "inwestorzy", którzy zakładali tu liczne zakłady włókiennicze. Od tej pory zaczął się rozwój przemysłu w mieście.

Władze Łodzi tworzą korzystne warunki dla zagranicznych i krajowych inwestorów. Utworzono Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W Łodzi w ostatnich latach nastąpił duży rozwój banków. Obecnie możemy wybierać w licznych bankach zagranicznych i polskich. Atutami miasta są niskie ceny nieruchomości, opłat komunalnych i czynszów oraz duża ilość terenów pod inwestycje. Dodatkowo inwestorzy mogą liczyć na liczne ulgi podatkowe. W Łodzi istnieje wiele szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych, dzięki czemu w mieście jest liczna dobrze wyszkolona kadra pracownicza.

W każdym roku w Łodzi odbywają się liczne imprezy targowe. Mają w nich możliwość zaprezentowania się firmy i placówki z całego świata. Do najsłynniejszych imprez należą: wystawa produktów stomatologicznych - CEDE, targi łączności - INTERTELECOM, W mieście odbywają się również liczne festiwale muzyczne, teatralne i najsłynniejszy coroczny festiwal CAMERIMAGE.

Ponadto prócz propozycji dla inwestorów ważnym punktem współpracy międzynarodowej jest przynależność Łodzi do tzw. grupy Miast Partnerskich. Współpraca ta ma na celu promowanie Łodzi - jej kultury, propozycji gospodarczych na forum międzynarodowym oraz wymianę doświadczeń na tle: ochrony środowiska, szkolnictwa, administracji, finansów, rozwoju sportu i turystyki, urbanistyki, finansów, inwestycji oraz wielu innych zagadnień. Z pomocą miast partnerskich prowadzone są szkolenia urzędników i radnych miejskich np. w Lyonie, Stuttgartcie, Chemnitz, Tampere i innych. W ramach propagowania stowarzyszonych miast w Łodzi odbyły się Dni Lyonu i Stuttgartu oraz Izraela także w ramach wielokulturowości naszego miasta. Wspólnie prowadzone są wymiany studenckie, staże wykładowców, programy badawcze oraz wymiana eksponatów muzealnych i galerii sztuk. Łącznie z Łodzią w stowarzyszenie weszło 17 miast:

 • Chemnitz - współpraca na tle gospodarki, kultury, nauki, turystyki, sportu
 • Stuttgart - współpraca na tle turystyki, kultury, ochrony środowiska, gospodarki i handlu, nauki
 • Lyon - współpraca na tle kultury, gospodarki, szkolnictwa, wymiany
 • Wilno - współpraca na tle turystyki i konserwacji zabytków
 • Mińsk - do Polski, co roku przybywa grupa młodzieży z Mińska
 • Odessa - współpraca na tle turystyki, handlu i wymiany młodzieży
 • Tel-Aviv - program wymiany młodzieży
 • Tianjin - współpraca na tle gospodarczym i sportowym
 • Rustawi - współpraca dotyczy głównie turystyki
 • Barreiro - współpraca na tle gospodarki (głównie rolnictwo i przemysł), ochrony środowiska
 • Tampere - współpraca na tle kultury, sportu, szkoleń, gospodarki
 • Puebla - wymiana uczniowska i naukowa pomiędzy miastami
 • Murcja - współpraca na tle kultury oraz turystyki
 • Orebro
 • Iwanowo
 • Kalingrad