Lutomiersk

Osada leżąca przy trakcie z Łęczycy do Sieradza, a istniejąca już w XI w., uzyskała prawa miejskie w 1274 r. Miasto, stanowiące własność prywatną, było od XV w. dużym ośrodkiem sukiennictwa. Od 1570 do połowy XVII w. istniała tu wspólnota i zbiór braci czeskich. Po upadku gospodarczym w XVIII w. próbowano na pocz. XIX w. utworzyć tu ośrodek przemysłu włókienniczego, ale bez powodzenia. W 1870 r. utracono prawa miejskie. W 1929 r. przedłużono do Lutomierska linię tramwajową z Konstantynowa. Po zbudowaniu mostu w 1931 r. tory doprowadzono do rynku gdzie powstała pętla tramwajowa. Dziś Lutomiersk liczy 3 000 mieszkańców. Najważnieszymi zabytkami są: Klasztor Franciszkanów oraz kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1780 r.