Piotrków

Nazwa miasta pochodzi od trybunału koronnego, działającego tu w latach 1578 - 1792. Układ urbanistyczny jest średniowieczny, kamienice pochodzą natomiast z XVII i XVIII w. Spacerując po mieście warto zajrzeć do kościoła Jezuitów z XVII w. z budynkiem dawnego kolegium, do gotyckiego kościoła farnego z XVI wiecznymi epitafiami, do kościoła Dominikanek i Dominikanów z XVII w. W gotycko - renesansowym zamku mieści się Muzeum Historyczne. Nad sztucznym Jeziorem Sulejowskim mieszczą się liczne ośrodki wypoczynkowe.